معاونت عمليات خطوط لوله
معاون عملیات خطوط لوله 

 


محمود منیری

معاونت عملیات خطوط لوله

 محسن ایرانپور  کریم خردمند
رئیس مرکز بهره برداری خطوط لوله سیرجان رئیس مرکز بهره برداری خطوط لوله سرخون
   
   
 

 
(معاون عملیات خطوط لوله) 

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل ظهیری

متولد:1351

مدرک تحصیلی:
لیسانس مهندسی مکانیک

سابقه کار:14 سال

1389/2/14 سه‌شنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما