معاونت عمليات ايستگاهها
معاونت عملیات تأسیسات 

مصطفی حسین زاده

 

معاون عملیات تأسیسات
   

مسعود قاسمی نژاد

رئیس تعمیرات اساسی و اضطراری

مسئول هماهنگی تأسیسات

   

حکمت الله سنجری

رئیس تأسیسات تقویت فشار گاز تنگ نی

مهدی بهرامی

رئیس تأسیسات تقویت فشار گاز آب شیرین

   
 

رضا ایرانپور

رئیس تأسیسات تقویت فشار گاز سیرجان 

 


 (هماهنگ کننده عملیات ایستگاهها)

نام و نام خانوادگی:
مصطفی حسین زاده

متولد:
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم مکانیک

سابقه کار:18سال

 

 

1389/2/26 يكشنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما