مدير منطقه
مدیر منطقه 
 
 
 


کرم گودرزی
مدیر منطقه شش عملیات انتقال گاز
 

1389/2/14 سه‌شنبه
....
 


مجری سایت : شرکت سیگما