منطقه 6 عمليات انتقال گاز
تبدیل شیرهای دستی لانچر ریسیور به عمل کننده اتوماتیک با تلاش کارکنان منطقه شش عملیات انتقال گاز به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، معاون عملیات خطوط لوله منطقه از تبدیل شیرهای دستی لانچر ریسیور به عمل کننده اتوماتیک در مسیر خط لوله 20 اینچ گورزین به سوزا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، معاون عملیات خطوط لوله منطقه از تبدیل شیرهای دستی لانچر ریسیور به عمل کننده اتوماتیک در مسیر خط لوله 20 اینچ گورزین به سوزا خبر داد.

محمود منیری با اعلام این خبر گفت: یکی از نواقص اصلی پروژه خط لوله 20 اینچ گورزین به سوزا، استفاده از شیرهای لانچر و ریسیور از نوع دستی بوده است. منیری ادامه داد: با توجه به استاندارد های شرکت ملی گاز شیرهای مربوط به لانچر و ریسیور تا سایز 16 باید به صورت شیر اتوماتیک اجرا گردند تا در صورت بروز حادثه بتوان به سرعت و در کوتاهترین زمان عمل باز و بسته کردن شیر را انجام داد.

وی اظهار داشت: شیرهای خط سوزا از شیرهایی با گیربکس دستی  استفاده شده بود که ریسک عملیات های پیگرانی را به شدت افزایش می داد، با انجام این تغییرات و تجهیز شیرهای لانچر و ریسیور به عمل کننده اتوماتیک، این شیرها از حالت غیر استاندارد خارج گردید.

معاون عملیات خطوط لوله منطقه ابراز داشت: اجرای این پروژه تسهیل در انجام عملیات پیگرانی خط سوزا و افزایش ایمنی و کاهش ریسک را محقق کرده است.

منیری در ادامه ضمن تشکر از واحد شیرهای خودکار منطقه و همچنین تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل، که تمامی مراحل طراحی و نصب را انجام داده اند، بیان داشت:  پس از بررسی های انجام شده و با توجه به موجود بودن دو عدد عمل کننده شیرهای BIFFI در منطقه، اقدام با ساخت و طراحی غلاف و کوپل واسط گردید.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه 448 نفر ساعت و بالغ بر 4 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است، به تشریح وظایف غلاف و کوپل پرداخت و اظهار داشت: غلاف وظیفه یکسان سازی فلنج ها و کوپل وظیفه یکسان سازی ابعاد استم و شیر و عمل کننده و انتقال نیرو از عمل کننده به استم شیر را بر عهده دارد.

معاون عملیات خطوط لوله منطقه، با بیان اینکه خط لوله 20 اینچ گورزین سوزا در سال 1392 به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: عمل کننده های نصب شده بر روی شیرهای لانچر و ریسیور خط لوه 20 اینچ گورزین به سوزا چندین مرتبه مورد تست قرار گرفته و هیچ گونه نقصی در هنگام باز و بسته شدن شیر مشاهده نشده است.

 

به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز، معاون عملیات خطوط لوله منطقه از تبدیل شیرهای دستی لانچر ریسیور به عمل کننده اتوماتیک در مسیر خط لوله 20 اینچ گورزین به سوزا خبر داد.

محمود منیری با اعلام این خبر گفت: یکی از نواقص اصلی پروژه خط لوله 20 اینچ گورزین به سوزا، استفاده از شیرهای لانچر و ریسیور از نوع دستی بوده است. منیری ادامه داد: با توجه به استاندارد های شرکت ملی گاز شیرهای مربوط به لانچر و ریسیور تا سایز 16 باید به صورت شیر اتوماتیک اجرا گردند تا در صورت بروز حادثه بتوان به سرعت و در کوتاهترین زمان عمل باز و بسته کردن شیر را انجام داد.

وی اظهار داشت: شیرهای خط سوزا از شیرهایی با گیربکس دستی  استفاده شده بود که ریسک عملیات های پیگرانی را به شدت افزایش می داد، با انجام این تغییرات و تجهیز شیرهای لانچر و ریسیور به عمل کننده اتوماتیک، این شیرها از حالت غیر استاندارد خارج گردید.

معاون عملیات خطوط لوله منطقه ابراز داشت: اجرای این پروژه تسهیل در انجام عملیات پیگرانی خط سوزا و افزایش ایمنی و کاهش ریسک را محقق کرده است.

منیری در ادامه ضمن تشکر از واحد شیرهای خودکار منطقه و همچنین تعمیرات خطوط لوله و حمل و نقل، که تمامی مراحل طراحی و نصب را انجام داده اند، بیان داشت:  پس از بررسی های انجام شده و با توجه به موجود بودن دو عدد عمل کننده شیرهای BIFFI در منطقه، اقدام با ساخت و طراحی غلاف و کوپل واسط گردید.

وی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه 448 نفر ساعت و بالغ بر 4 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است، به تشریح وظایف غلاف و کوپل پرداخت و اظهار داشت: غلاف وظیفه یکسان سازی فلنج ها و کوپل وظیفه یکسان سازی ابعاد استم و شیر و عمل کننده و انتقال نیرو از عمل کننده به استم شیر را بر عهده دارد.

معاون عملیات خطوط لوله منطقه، با بیان اینکه خط لوله 20 اینچ گورزین سوزا در سال 1392 به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: عمل کننده های نصب شده بر روی شیرهای لانچر و ریسیور خط لوه 20 اینچ گورزین به سوزا چندین مرتبه مورد تست قرار گرفته و هیچ گونه نقصی در هنگام باز و بسته شدن شیر مشاهده نشده است.