منطقه 6 عمليات انتقال گاز
انجام تعمیرات خط لوله 22 اینچ سرخون / توانیر به همت کارکنان منطقه شش عملیات انتقال گاز به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز تعمیرات سه نقطه از خط لوله 22 اینچ سرخون / توانیر طی مدت زمان 24 ساعت و با رعایت نکات مسائل ایمنی و فنی با موفقیت به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز تعمیرات سه نقطه از خط لوله 22 اینچ سرخون / توانیر طی مدت زمان 24 ساعت و با رعایت نکات مسائل ایمنی و فنی با موفقیت به پایان رسید.

کرم گودرزی، مدیر منطقه در خصوص این عملیات گفت : براساس مشاهدات و گزارش های واحد بازرسی فنی و درحین عملیات تعویض پوشش خط لوله 22 اینچ سرخون / توانیر انجام تعمیرات سه نقطه از خط لوله 22 اینچ در محدوده کیلومتر 38 الی 40 خط لوله مذکور طبق دستورالعمل های تعمیراتی و اخذ مجوزهای لازم و با تعویض 1307 متر خط لوله با موفقیت کامل انجام شد .

 وی با بیان این که انجام تعمیرات تعویض لوله  علاوه بر برطرف کردن معایب خطوط، راندمان انتقال مستمر و پایدار گاز به مصارف خانگی و صنعتی را نیز افزایش می دهد، ادامه داد: برنامه وتعمیرات به موقع ،  مناسب و صحیح، به صحت و بهینه نمودن راندمان خط لوله کمک موثری نموده و موجب ارتقاء ایمنی و حفظ محیط زیست خواهد گردید و به حصول اطمینان از مناسب بودن و صحت عملیات احداث و ساخت خط لوله کمک می کند.

در پایان مدیر منطقه از زحمات و اقدامات همکاران محترم در واحدهای عملیات خطوط لوله ، بازرسی فنی ، مهندسی، دیسپچینگ ، HSE  و واحد خدمات  اجتماعی و رفاهی منابع انسانی تشکر نمودند .