دانستنيهاي ورزشي 


 
1393/2/22 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
  فايل هاي مربوطه :
itp.pdf848.096 KB 
M-PL-015.pdf211.243 KB 
دستورالعمل_تعديل_قيمت.pdf4.23 MB 
شاخص_هاي_ارزياني_فني_بازرگاني.doc63.488 KB 
شرايط_عمومي.pdf1.53 MB 
شرح_فني.doc70.656 KB 
فرم_اطلاعات_شركت_در_مناقصه.pdf48.745 KB 
فرم_پيشنهاد_مالي.doc37.376 KB 
معيار_ارزيابي.doc55.808 KB 
نمونه_قرارداد.doc137.728 KB  
..

معرفي منطقه

 


مجری سایت : شرکت سیگما