ثبت مشخصات اعضا
پایگاه مقاومت بسیج حضرت ابوالفضل (ع)
شماره پرسنلی:
کدملی:
نام خانوادگی:
نام:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
تاریخ تولد:
سمت:
محل خدمت :

تلفن منزل:
آدرس منزل:
تلفن محل کار:
تلفن همراه:
مذهب:
وضعیت تاهل:
تحصیلات:
تحصیلات حوزوی:
تاریخ ورود به بسیج:
دوره های گذرانده شده (مرتبط با بسیج):
وضعیت خدمت (نظام وظیفه):
مدت حضور در جبهه(ماه)
درصد جانبازی:
نوع عضویت:

وضعیت کارت:

تاریخ عضویت فعال:
کد_بسیجی:
کد رده خدمتی
تاریخ پایان اعتبار کارت:
زمینه مورد علاقه جهت فعالیت:
پس از تکمیل فرم بر روی کلید «ارسال» کلیک فرمایید.


مجری سایت : شرکت سیگما